Privacybeleid Trooper

Versie

Geldig vanaf 19/10/2023.

Met Trooper willen we jouw vereniging helpen om extra fondsen binnen te halen. We vinden hierbij de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informatie geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. In dit beleid vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe wij ze beschermen en hoe je je privacy-rechten kan uitoefenen. Wij zullen jouw gegevens met de allergrootste zorg behandelen. Ons doel is om jouw vereniging een duwtje in de rug te geven, niet om data te verhandelen.

Wie verwerkt jouw gegevens

Go Connect B.V. met maatschappelijke zetel te Grimbergen, Beiaardlaan 3--5 en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0653.775.248 is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals die op deze website of via onze diensten worden verzameld, hierna "ons bedrijf" of "wij" genoemd.

Indien je meer informatie wil over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen via vragen@trooper.be.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de informatie en gegevens die je ons zelf geeft wanneer je gebruik maakt van onze website, browser en onze diensten, o.a. wanneer je:

 • Een vereniging aansluit bij Trooper zullen we voor de gebruikersaccount van de vereniging de nodige gegevens registreren van de vereniging alsook van onze contactperso(o)n(en) (met name Supertroopers) binnen de vereniging: de informatie die je ons geeft via het inschrijvingsformulier, waaronder je naam, voornaam, e-mailadres, postadres, IP-adres, rekeningnummer, btw-status, telefoonnummer, enz
 • Een gebruiker aansluit bij Trooper: bij registratie op onze website of op onze browser registreren wij de gegevens van de gebruiker bij het aanmaken van een account waaronder jouw naam, voornaam, e-mailadres en eventueel andere gegevens die je ons overmaakt.
 • Doorklikt naar een webshop via de Trooperpagina van een vereniging zullen we deze registreren: we verzamelen mogelijk gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, datum van de aankoop, de vereniging waarvoor deze aankoop geregistreerd werd, de webshop, totaalbedrag en commissie. Wij slaan geen informatie op met betrekking tot de specifiek aangekochte goederen of diensten van externe Trooperwebshops. Wij hebben bijgevolg geen inzage in de exacte producten die jij aankoopt.  

Op de verenigingspagina op Trooper.be heb je als gebruiker de keuze om jouw gegevens al dan niet achter te laten.  

 • Wanneer je jouw gegevens achterlaat, kan jouw vereniging zien dat jij een aankoop hebt gedaan en steun hebt gegeven. Zij zien hierbij de geschonken commissie en de webshop. Op die manier hebben zij de kans om jou te bedanken voor jouw aankoop.
 • Wanneer je geen gegevens achterlaat, kan jouw vereniging zien dat er een aankoop is gebeurd en welke steun hieraan verbonden is. Maar als gebruiker ben je anoniem, de vereniging ziet  bijgevolg niet wie haar gesteund heeft.

In onze browser heb je als gebruiker ook de keuze om jouw gegevens al dan niet te delen met de vereniging waarvoor je troopt.  

 • Wanneer je een account aanmaakt, kan jouw vereniging zien dat jij een aankoop hebt gedaan en steun hebt gegeven. Zij zien hierbij de geschonken commissie en de webshop. Op die manier hebben zij de kans om jou te bedanken voor jouw aankoop.
 • Wanneer je geen account aanmaakt, kan jouw vereniging zien dat zij steun ontvangen, maar ben je als gebruiker anoniem.

 • Bestelling plaatst in een webshop van een vereniging zullen we de volgende gegevens registreren: Naam, e-mailadres en andere informatie die je zelf beslist over te maken.
 • Ons contactformulier gebruikt of ons per mail contacteert verzamelen wij de informatie die je ons geeft, waaronder je naam, voornaam, aanspreking, e-mailadres, telefoonnummer enz
 • Deelneemt aan enquêtes of wedstrijden verzamelen wij de informatie die je ons meedeelt in de enquête- of wedstrijdformulieren, waaronder jouw naam, voornaam, geslacht, emailadres en eventueel telefoonnummer.
 • Inschrijft op onze nieuwsbrief of inschrijft voor een event, opleiding of webinar verzamelen wij de informatie die je met ons deelt zoals jouw naam, voornaam, e-mailadres en eventueel vereniging.  
 • Als wij jou e-mails toesturen, kan informatie worden verzameld over de manier waarop je reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of hoe vaak er op de links die erin staan wordt geklikt. Dit bijvoorbeeld om te kijken in hoeverre de boodschap relevant wordt ervaren, en onze diensten hierop af te stemmen.
 • Wij verzamelen ook gegevens die volgen uit het gebruik van onze producten en diensten: Bij het gebruik van deze website en/of onze browser verzamelen wij gegevens zoals waar, wanneer en via welke browser en/of toestel deze website of browser wordt geraadpleegd.

 • Third party login systemen: Indien je gebruik maakt van third party login systemen om je te registeren voor onze diensten, zoals Facebook of Google of een andere website van derden met een sign-in mechanisme, machtig je Facebook, Google of de toepasselijke derde partij om ons te voorzien van basisinformatie, waaronder bijvoorbeeld jouw gebruikers-ID, naam, e-mail, geslacht, verjaardag, profielfoto en acces token. Voor meer informatie verwijzen wij jou ook naar het privacybeleid van deze derden waaronder Facebook en Google.

 • In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde anonieme gegevens die op jouw gedrag betrekking hebben, die ons worden doorgegeven door derden, zoals gegevens van Google en Facebook. Wanneer onze website gebruikmaakt van de Google- en Facebookproducten: jouw activiteiten op de website, de duur van jouw verbinding enz., deze gegevens zijn weliswaar anoniem.

We maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De bekomen informatie over jouw gebruik van de website, zoals jouw IP-adres, wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.  Indien je geen toestemming geeft voor het gebruik van cookies kan je in dat geval mogelijk niet alle mogelijkheden van onze dienstverlening gebruiken.  

 • Gegevens van affiliate netwerken en sponsors (partners): als je een (potentiële) partner bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou: naam, voornaam, adres, e-mailadres, bedrijf, functie, BTW-nummer, bankrekeningnummer en eventueel andere gegevens die je ons overmaakt.

 • Sollicitatiegegevens: Als je bij ons solliciteert, dan verzamelen we de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, e-mail, CV en eventueel andere gegevens die je ons overmaakt.

Hoe en waarom gebruiken wij jouw gegevens?

Om jouw persoonsgegevens te verwerken, steunen wij altijd:

 • Op de toestemming die je ons hebt gegeven, bijv. door bij het surfen op onze website en browser je gegevens in te vullen, het daartoe bestemde vakje aan te vinken, door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, deel te nemen aan een wedstrijd of door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen m.b.v. het contactformulier. In dat geval heb je altijd de mogelijkheid om jouw toestemming voor de toekomst in te trekken
 • Op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat we met jou hebben afgesloten of als dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van je gegevens ook noodzakelijk zijn om je essentiële belangen te vrijwaren of om het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf te verwezenlijken

Doel
We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens op basis van de criteria die in de wet worden voorzien enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Jouw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 • de commissies die via jouw aankopen verdiend worden, aan de juiste vereniging te kunnen uitbetalen en jou de mogelijkheid te geven om de vereniging die jij wil steunen aan te passen.
 • de door jou gevraagde diensten leveren en verbeteren, bijv. om je nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor je je hebt ingeschreven, of om je deelname aan onze commerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen, of om vragen of klachten op te volgen. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren via mail of telefoon. Voor de inschrijving voor een event, opleiding of webinar moeten wij jouw gegevens verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst waarom je hebt verzocht.
 • jouw ervaring op onze website, browser en overige diensten verbeteren, met name door jouw voorkeuren en interesses te onthouden zodat de inhoud van onze diensten aan jouw voorkeuren wordt aangepast of jou meteen de producten worden voorgesteld die het beste bij jou passen.  
 • Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen), met de diensten in dit onderdeel kunnen wij jouw reacties volgen en analyseren ten aanzien van het websiteverkeer of gedrag ten aanzien van wijzigingen in de structuur, tekst of andere componenten vanonze diensten.

 • je voordelen aanbieden
 • met jou of de vereniging van jouw keuze communiceren, bijv. om je op de hoogte te stellen van nieuwe diensten en producten, of om je op de hoogte te houden van eventuele events.
 • onze activiteiten beheren, met inbegrip van onze commerciële en marketingstrategie (het voeren van marketing- en reclamecampagnes).
 • fraude te voorkomen
 • de veiligheid van de website te verzekeren
 • Gegevens van affiliate netwerken en sponsors (partners): om een samenwerking mogelijk te maken en onze boekhouding te voeren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan de wettelijke boekhoudkundige verplichting.  
 • Sollicitatiegegevens: om je sollicitatie te kunnen behandelen met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang bij de sollicitatie zelf en jouw expliciete, voorafgaande toestemming om een wervingsreserve aan te leggen.
 • Adverteren:  

Met dit type dienstverlening kunnen jouw  gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertentiecommunicatiedoeleinden. Deze communicatie wordt weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties, die kunnen zijn gebaseerd opjouw interesses.
Dit betekent niet dat alle persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Bepaalde diensten kunnen gebruikmaken van trackers om jou te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de gebruiker, ook buiten onze diensten. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.
Dit soort diensten biedt meestal de mogelijkheid tot het afmelden voor dergelijke tracking. Naast een opt-outfunctie die door een van de onderstaande diensten wordt aangeboden, kunnen gebruikers meer informatie vinden over hoe zij zich in het algemeen kunnen afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties in het onderdeel “Hoe u zich kunt afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties”.

Minderjarigen

Iedere natuurlijke persoon van dertien jaar of ouder en iedere rechtspersoon kan zich aanmelden als Trooper-gebruiker.  

Wij letten erop dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigen ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Als je als ouder ontdekt hebt dat je kind persoonsgegevens heeft doorgegeven en je dat niet wil, neem dan contact op met vragen@trooper.be.

Hoe en met wie wordt informatie gedeeld?

Wij delen gegevens van Troopers niet met derden, behalve met:

 • de vereniging van jouw keuze:

-indien jij kiest om ook jouw naam op te geven op de verenigingspagina op onze website

-in de Trooper Browser, wanneer jij niet hebt aangevinkt dat je jouw gegevens niet wil delen met jouw vereniging.

- indien jij een bestelling hebt geplaatst met als doel om bestellingen op te volgen en af te leveren.

 • Wij delen gegevens van de contactpersoon van de vereniging (Supertrooper) niet met derden, behalve met:
 • Troopers die op zoek zijn naar de Trooper contactpersoon van een vereniging.
 • Met dienstverleners die namens ons diensten verlenen. In bepaalde gevallen kunnen die gegevens worden meegedeeld aan derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken. Het kan daarbij gaan om diensten voor levering, ICT- providers, mailproviders, payment serviceproviders of cloudproviders of statistiekbeheer. Een beroep doen op dergelijke dienstverleners en jouw gegevens meedelen helpt ons om onze diensten te verstrekken en te verbeteren.  

Een belangrijke verwerker is Stripe, Inc., die de betalingen  de Trooper verkoopactiesverzorgt. Om in overeenstemming te zijn met de wetgeving, dienen zij jouw persoonsgegevens te verzamelen, waaronder mogelijks naam, e-mailadres, adres, leeftijd, telefoonnummer en identificatiebewijs, alsook gegevens van jouw vereniging, waaronder naam, website en rekeningnummer of andere betaalmethode. Deze data worden in Ierland verwerkt en  kunnen met ons gedeeld worden. Het privacybeleid van Stripe is terug te vinden op https://stripe.com.

 • Verder zullen wij jouw gegevens nooit delen met derden tenzij in bepaalde omstandigheden zoals in geval van overdracht van activiteiten van ons bedrijf of aan overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving.  
  We zullen je persoonsgegevens enkel doorgeven indien je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en je zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behalve in geval van wettelijke uitzonderingen).

 • De doorgifte van persoonsgegevens aan derden gebeurt waar wettelijk vereist met jouw toestemming. In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met derden. Deze derden zullen jouw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen die in punt 4 hiervoor zijn uiteengezet.

 1. Hoe kan je jouw gegevens beheren/ Krijg je toegang tot jouw gegevens en kan je ze schrappen?

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot jouw gegevens, het recht om jouw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om jouw gegevens te schrappen, het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van je gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heb je het recht om:

 • jouw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen
 • via de nodige links in de nieuwsbrieven kan je ook steeds je voorkeuren aanpassen of je uitschrijven voor de nieuwsbrief
 • te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen, met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer je jouw toestemming intrekt
 • je te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op jou betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij jouw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan jouw belangen en rechten en vrijheden, of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • je te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
 • te vragen om de verwerking te beperken, met name wanneer je de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren;  
 • jouw persoonsgegevens te recupereren, bijvoorbeeld om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen

Je kan die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen via e-mail naar vragen@trooper.be, hetzij per post naar het adres: Go Connect BVBA, Beiaardlaan, 3, 1850 Grimbergen. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken, kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij zullen jou in dat geval op de hoogte brengen.

Je kan je rechten gratis uitoefenen tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij het recht en de keuze om je een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening gehouden wordt met de administratieve kosten om de gevraagde informatie te verstrekken, en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen of te weigeren gevolg te geven aan je verzoek).

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de Gegevensbeschermingautoriteit op het adres contact@apd-gba.be.

 1. Hoe lang bewaren wij jouw informatie?

Jouw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 4 hiervoor. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waar we ze voor verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken.

De periode tijdens welke jouw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan 10 jaar na het einde van de contractuele relatie. Als we je informatie niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de informatie van onze systemen, of anonimiseren wij die zodat wij je niet kunnen identificeren.

Je kunt ons bovendien altijd vragen om je gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen wij naar punt 7.

 1. Zullen jouw gegevens worden overgedragen binnen de Europese economische ruimte?

Ja, in bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen. Ons bedrijf neemt echter wel de toepasselijke beschermingsregels en -maatregelen in acht.

Het is mogelijk dat bepaalde gegevens worden bewaard of overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte voor de doeleinden zoals beschreven in punt 4 hiervoor. Die overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd zoals die welke worden vermeld in punt 6 hiervoor of via een server die zich buiten dit grondgebied bevindt. Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt worden, zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Economische Ruimte zouden genieten, conform de Europese regelgeving.

 1. Hoe verzekeren wij de veiligheid van jouw gegevens?

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van jouw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.

Wij maken met name ook gebruik van SSL wanneer je ons via onze website persoonsgegevens verstrekt.

 1. Links naar andere websites en content van derde partijen.

Onze website bevat links naar andere websites die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Deze sites hebben mogelijk een eigen privacybeleid. We raden je aan ook dit beleid grondig door te nemen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

Daarnaast verzamelt onze website ook gegevens via derde partijen, zoals Google Analytics. De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de policies betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Jouw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.

 1. Hoe zal je op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan dit privacybeleid?

Je vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy bovenaan dit document.
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder dat wij jou daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij nodigen jou dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website.

Hoe kan je contact met ons opnemen?

Je kan contact met ons opnemen:

 • per mail, via vragen@trooper.be
 • per post op het adres: Go Connect BVBA, Beiaardlaan 3, 1850 Grimbergen

 1. Divers

Op dit privacybeleid is het Belgisch recht van toepassing.

Geschillen met betrekking tot dit beleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel.